Housing Price Bubbles and their Determinants in the Czech Republic and its Regions

Michal Hlaváček, Luboš Komárek

Článek na základě empirické analýzy diskutuje faktory ovlivňující ceny nemovitostí a pokouší se určit období nadhodnocených cen nemovitostí pomocí tří přístupů: s použitím poměrových ukazatelů vztažených k cenám nemovitostí (poměr ceny bytu a mezd a poměr cen bytů a nájemného), s použitím analýzy časových řad pro Českou republiku jako celek a s použitím panelové regrese pro jednotlivé kraje České republiky. Analýza časových řad a analýza poměrových ukazatelů identifikovaly nadhodnocení cen nemovitostí v letech 2002/03 a 2007/08. V letech 2007/08 však byl růst cen nemovitostí podle analýzy časových řad z velké části vysvětlitelný vývojem fundamentálních charakteristik, takže nadhodnocení cen v tomto období bylo výrazně menší v porovnání s prvním obdobím. V regionálním pohledu se ukazuje vyšší míra nadhodnocení v regionech s vyššími cenami nemovitostí, ovšem s výjimkou Prahy, která se jeví jako „specifický“ region.

Klíčová slova: Bubliny v cenách aktiv, ceny nemovitostí, Česká republika a její regiony, panelové odhady.

JEL Kódy : R21, R31, C23.

Vydáno: prosinec 2009

Ke stažení: CNB WP No. 12/2009 (pdf, 648 kB)

Publikováno jako: Komárek, L. and Hlaváček, M. (2011): Regional Analysis of Housing Price Bubbles and their Determinants in the Czech Republic. Czech Journal of Economic and Finance, 61(1), 67-91.