House Prices and Household Consumption: The Case of the Czech Republic

Jan Brůha, Michal Hlaváček, Luboš Komárek

V tomto článku zkoumáme, zda mají změny cen nemovitostí znatelný dopad na rozhodování českých domácností o spotřebě a úsporách. Zaměřujeme se na tři období pohybů cen domů a bytů a klademe si otázku, zda vlastníci nemovitostí činí významně odlišná rozhodnutí ohledně spotřeby a úspor než domácnosti bydlící v nájmu. Zjišťujeme, že vlastníci nemovitostí mají v průměru vyšší míru úspor a nižší míru spotřeby bez ohledu na směr změny cen nemovitostí. Intenzita kolaterálního kanálu mezi cenami nemovitostí a makroekonomikou je tedy v případě České republiky zpochybněna.

JEL kódy: D12, D14, E21, R31

Klíčová slova: rozhodování o spotřebě a úsporách, ceny nemovitostí

Vydáno: prosinec 2017

Ke stažení: CNB WP 11/2017 (pdf, 775 kB)