Heterogeneity in Bank Pricing Policies:The Czech Evidence

Roman Horváth, Anca Podpiera

V tomto článku odhadujeme úrokovou transmisi ze sazeb peněžního trhu do bankovních sazeb za pomoci různých heterogenních panelových kointegračnich technik kvůli heterogenitě bank. Na základě mikro údajů z České republiky výsledky ukazují, že úroková transmise se v krátkém období mezi jednotlivými bankami liší (tím pádem odhady, které by uvalily restrikci jednotných koeficientů skrze skupiny, by byly nekonsistentní) a je homogenní pouze v dlouhém období, což podporuje zákon jedné ceny. Sazby na nákup bytových nemovitostí a sazby nefinančním podnikům většinou reagují rychle na změny sazeb peněžního trhu, i když často méně než plně v dlouhém období. Velké úvěry nefinančním podnikům mají menší přirážku než malé úvěry. Spotřebitelské úvěry mají velkou přirážku a nevyznačují se kointegračním vztahem se sazbami peněžního trhu. Dále vyhodnocujeme, jak bankovní charakteristiky ovlivňují úrokovou transmisi. Nalézáme, že banky s vyšší mírou financování deposity vyhlazují úrokové sazby a jako kompenzaci požadují vyšší marži. Velké banky neoceňují své produkty méně konkurenčně. Větší míra kreditního rizika zvyšuje citlivost na šoky z peněžního trhu.

Klíčová slova: Cenové politiky bank, finanční struktura, měnová transmise.

JEL Kódy : E43, E58, G21.

Vydáno: prosinec 2009

Ke stažení: CNB WP No. 8/2009 (pdf, 587 kB)

Publikováno jako: Horváth, R., Podpiera, A. (2011): Heterogeneity in Bank Pricing Policies: The Czech Evidence. Economic Systems, v tisku.