Hedging Behaviour of Czech Exporting Firms

Vlastimil Čadek, Helena Rottová, Branislav Saxa

Zajišťovací chování českých exportérů analyzujeme pomocí informací z dotazníku a interview s bankami. Přibližně 60% ze zkoumaných 184 firem se zajišťuje proti kurzovému riziku a přibližně 88% jejich exportu je zajištěno. Nejvíce exportérů používá přirozené zajištění, to znamená, že slaďují příchozí a odchozí platby v cizí měně stejně jako cizoměnová aktiva a pasiva. Ti, co se zajišťují na finančních trzích, preferují forwardy a zero-cost opce, protože nejsou ochotni platit opční prémii. Typická splatnost finančních derivátů je od třech měsíců do jednoho roku. Více než polovina exportérů se zajišťuje průběžně, zatímco přibližně 60% se zajišťuje aktivně, tedy využívají pohybů kurzu. Náš jednoduchý model zajišťovacího chování například ukazuje, že obchodování v rámci skupiny snižuje potřebu se zajišťovat.

JEL kódy: F14, F23, F31, G32
Klíčová slova: cizoměnová expozice, kurzové riziko, vývoz, zajišťovací chování
Vydáno: prosinec 2011

Ke stažení: CNB WP No. 14/2011 (pdf, 360 kB)