Funding Costs and Loan Pricing by Multinational Bank Affiliates

Alexis Derviz, Marie Raková

V článku provádíme teoretické a empirické zkoumání vlivu finančních podmínek nadnárodních bankovních skupin na úrokové sazby z úvěrů jejich poboček. Nejprve sestavujeme model bankovních úvěrů rizikovým klientům, ve kterém jsou pro pobočku zahraniční banky implicitní náklady příležitosti úvěrování ovlivněny přebytkem resp. nedostatkem zdrojů v nadnárodním konglomerátu. Model předpovídá, že vliv mateřské banky by měl být silnějších v těch segmentech úvěrování, u kterých jsou problémy informační asymetrie výraznější. Následně formulujeme empirický model rozpětí mezi sazbami účtovanými pobočkou vůči jejím klientům a lokální mezibankovní sazbou jako funkce kontrolních proměnných na úrovni pobočky a proměnné vlivu mateřské banky. Tento model je testován pro tři kategorie komerčních nefinančních dlužníků (firmy vlastněné domácími vlastníky, firmy pod zahraniční kontrolou a podnikatelé) pro deset největších bank pod zahraniční kontrolou v České republice. Nalezli jsme evidenci vlivu mateřské banky na úvěrový spread v omezeném počtu případů bank a skupin úvěrů, pro které je omezení toku fondů uvnitř bankovní skupiny pravděpodobně tuhé, především pak ve skupinách úvěrů, které mají pro výkonnost pobočky strategický význam. Vliv mateřské banky tak pravděpodobně není dominujícím faktorem při určování úrokových měr z úvěrů na agregátní úrovni, může ale ovlivnit náklady úvěrů ve skupinách dlužníků, které jsou pro pobočku významné.

Klíčová slova: Oceňování bankovních úvěrů, vnitřní kapitálový trh, nadnárodní banky.

JEL Kódy : D82, G21, G31, F36.

Vydáno: prosinec 2009

Ke stažení: CNB WP No. 9/2009 (pdf, 738 kB)