Foreign exchange interventions and interest rate policy in the Czech Republic: Hand in glove?

Balázs Égert, Luboš Komárek

Tato práce zkoumá dopad denních oficiálních devizových intervencí na kurz české koruny vůči euru (německé marce před rokem 1999) od roku 1997 do roku 2002. Metodologie případové studie, rozšířená o pohyby oficiálních úrokových sazeb, i celá řada GARCH modelů ukazuje, že intervence centrální banky, zejména nákupy koruny, byly od roku 1997 do poloviny roku 1998 v porovnání s velikostí intervencí zřejmě poměrně neúčinné. Od poloviny roku 1998 do roku 2002 se ale ukazuje, že prodeje koruny jsou účinné při vyrovnávání vývoje měnového kurzu v horizontu až 60 dnů. Metoda této případové studie nicméně naznačuje, že úspěch devizových intervencí může být úzce spojen s koordinací intervenční politiky a politiky úrokových sazeb.

Klíčová slova: intervence centrální banky, Česká republika, případové studie, devizová intervence, GARCH, politika úrokových sazeb, tranzitivní ekonomiky

Vydáno: prosinec 2005

Publikováno jako: "Foreign exchange interventions and interest rate policy in the Czech Republic: Hand in glove?", Economic Systems, Vol.30, Iss.2, s. 121-140, 2006

Ke stažení: CNB WP No. 7/2005 (pdf, 388 kB)