Explaining the Czech Interbank Market Risk Premium

Adam Geršl, Jitka Lešanovská

Článek vysvětluje vývoj rizikové prémie na mezibankovním trhu v České republice během globální finanční krize. Významné odchýlení mezibankovních úrokových sazeb od měnověpolitické sazby je vysvětlováno kombinací různorodých faktorů včetně likviditního rizika, rizika protistrany, zahraničních vlivů, mezibankovních vztahů a strategického chování bank. Výsledky naznačují relevantní roli tržních faktorů a určitý význam rizika protistrany.

JEL kódy: G19, G21

Klíčová slova: riziko protistrany, mezibankovní trh, likviditní riziko, riziková prémie

Vydáno: červenec 2013

Ke stažení: CNB WP 1/2013 (pdf, 519 kB)