Exchange Rate Dynamics and its Effect on Macroeconomic Volatility in Selected CEE Countries

Volha Audzei, František Brázdik

Chceme-li pochopit potenciál pro vytváření optimálních měnových oblastí, je důležité zkoumat původ makroekonomické volatility. V této práci se zaměřujeme na příspěvek kurzových šoků k makroekonomické volatilitě ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Relativní příspěvek kurzového šoku vzhledem k příspěvku ostatních šoků nám umožňuje vyhodnotit, zda-li je kurz zdrojem volatility, nebo v souladu s teorií působení šoků tlumí. Rozklady volatility chyby predikce jsou založeny na strukturálním modelu VAR pro dvě země, který je identifikován pomocí znaménkových restrikcí. Pomocí těchto rozkladů identifikujeme skupiny zemí s převažujícím příspěvkem symetrických šoků a s výrazným příspěvkem šoků do reálného kurzu. Obecně platí, že výsledky pro všechny zkoumané země ukazují, že reálný kurz tlumí šoky. V některých zemích zjišťujeme významný vliv symetrických měnově politických šoků na vývoj reálného kurzu.

JEL kódy: C32, E32, F31, F41

Klíčová slova: asymetrické šoky, střední a východní Evropa, měnová unie, reálný měnový kurz, metoda znaménkových restrikcí, strukturální VAR

Vydáno: září 2015

Ke stažení: CNB WP 7/2015 (pdf, 851 kB)

Vydáno v časopise Economic Systems, 2018