Evaluating Changes in the Monetary Transmission Mechanism in the Czech Republic

Michal Franta, Roman Horváth a Marek Rusnák

V této práci zkoumáme vývoj transmisního mechanismu měnové politiky v České republice v letech 1996-2010 za pomocí časově proměnlivého bayesovského modelu vektorové autoregrese se stochastickou volatilitou. Vyhodnocujeme, zda se v čase mění reakce HDP a cenové hladiny na úrokové a kurzové šoky zejména s ohledem na současnou finanční krizi. Dále rozšiřujeme odhadnutý systém o sazbu na úvěry a o růst úvěrů, abychom poskytli evidenci o významu finančních šoků pro makroekonomické fluktuace. Naše výsledky ukazují, že HDP a ceny v čase postupně více reagovaly na měnověpolitické šoky, což pravděpodobně reflektuje prohlubování finančního zprostředkování, více persistentní měnověpolitické šoky a celkový ekonomický vývoj spojený s dezinflací. Na druhou stranu promítání měnového kurzu do inflace v čase oslabovalo, což je konzistentní se zvýšenou kredibilitou inflačního cílování v České republice s ukotvenými inflačními očekáváními. Nalézáme, že úvěrové šoky měly větší dopad na HDP a ceny během období restrukturalizace bank s horším přístupem k úvěrům. Celkově naše výsledky ukazují, že finanční šoky mají menší dopad na ekonomiku v prostředí stabilního finančního systému.

JEL kódy: E44, E52.
Klíčová slova: transmise měnové politiky, znaménkové restrikce, časově proměnlivé parametry.
Vydáno: prosinec 2011

Ke stažení: CNB WP No. 13/2011 (pdf, 3 MB kB)