Effects of Price Shocks to Consumer Demand. Estimating the QUAIDS Demand System on Czech Household Budget Survey Data

Kamil Dybczak, Peter Tóth, David Voňka

Cílem studie je prozkoumat chování spotřebitele v České republice prostřednictvím odhadovaného poptávkového systému, ve kterém poptávka po komoditách závisí nejen na příjmu spotřebitelů a cenách komodit, ale také na ostatních faktorech jako jsou věk, počet členů domácnosti či postavení na trhu práce. Za účelem odhadnutí poptávkového systému kombinujeme statistiky rodinných účtů s informacemi o cenách z alternativních zdrojů mezi roky 2000 a 2008. Hlavním výstupem studie jsou odhady vlastních a křížových cenových elasticit a důchodových elasticit, které mohou posloužit k analýze dopadů exogenních změn v cenách na spotřebitelskou poptávku. Z výsledků vyplývá, že komoditní skupiny potraviny, energie a zdraví patří mezi nezbytné statky s kladnou důchodovou elasticitou menší než jedna. Skupiny oblečení a obuv, doprava a komunikace a vzdělání a volný čas patří mezi luxusní statky s důchodovou elasticitou větší než jedna. V souladu s očekáváními jsou všechny odhadnuté vlastní cenové elasticity záporné. Křížové cenové elasticity se jeví menší než vlastní cenové elasticity. Mezi komoditní skupiny, jejichž výdaje nejvíce reagující na změny vlastních cen, patří především skupiny energie, doprava a komunikace. Odhadnuté parametry poptávkového systému používáme k analýze dopadu změn regulovaných cen na spotřebitelskou poptávku a diskutujeme další možné využití našich výsledků.

JEL kódy: D12, E21

Klíčová slova: Chování spotřebitele, poptávkové systémy, cenové a důchodové elasticity, regulované ceny

Vydáno: prosinec 2010

Ke stažení: WP ČNB 8/2010 (pdf, 1,1 MB)