Does Greater Capital Hamper the Cost Efficiency of Banks?

Jitka Lešanovská, Laurent Weill

Cílem výzkumu je analyzovat vztah mezi kapitálem a efektivitou bank. Zkoumáme obousměrnou Grangerovu kauzalitu mezi těmito proměnnými pro český bankovní sektor na kompletním souboru dat od roku 2002 do roku 2013. Nákladovou efektivitu bank měříme pomocí stochastické hraniční analýzy. Provádíme testy Grangerovy kauzality s cílem ověřit znaménko a význam kauzálního vztahu mezi kapitálem a efektivitou. Odhady Grangerovy kauzality provádíme s využitím GMM dynamických panelových odhadů. Vztah mezi kapitálem a efektivitou nebyl identifikován, neboť ani vliv kapitálu na efektivitu, ani vliv efektivity na kapitál není významný. Finanční krize vztah mezi kapitálem a efektivitou nezměnila. Naše zjištění tak naznačují, že přísnější kapitálové požadavky, jako jsou ty v rámci regulace Basel III, neovlivní finanční stabilitu přes kanál efektivity. Opatření ovlivňující úrovně kapitálu nebo míry efektivity bankovního sektoru tak lze tvořit samostatně.

JEL kódy: G21, G28

Klíčová slova: bankovní kapitál, Basel III, efektivita

Vydáno: prosinec 2015

Ke stažení: CNB WP 10/2015 (pdf, 199 kB)