Does Central Bank Financial Strength Matter for Inflation? An Empirical Analysis

Soňa Benecká, Tomáš Holub, Narcisa Liliana Kadlčáková, Ivana Kubicová

Tento článek zkoumá empirický vztah mezi finanční silou centrálních bank a inflací. Význam tohoto tématu v posledních letech vzrostl s tím, jak rizika v bilancích řady centrálních bank narostla a zvýšila se pravděpodobnost jejich finančních ztrát. Článek dospívá k závěru, že lze sice v případě některých metod odhadu nalézt u několika alternativních měřítek finanční síly centrální banky statisticky významný a potenciálně nelineární vztah k pozorované inflaci, tento vztah však není tak robustní, jak naznačují dosavadní – nemnohé – výzkumné práce na dané téma. Celkově lze konstatovat, že ostatní faktory vysvětlující rozdíly v inflaci mezi jednotlivými zeměmi mají výrazně silnější a robustnější roli.

JEL kódy: E31, E52, E58

Klíčová slova: finanční síla centrální banky, nezávislost centrální banky, inflace, měnová politika, ražebné

Vydáno: květen 2012

Ke stažení: CNB WP 3/2012 (pdf, 590 kB)