Determining factors of the Czech foreign trade balance: Structural Issues in Trade Creation

Vladimír Benáček, Ladislav Prokop, Jan Á. Víšek

Za pomoci panelových údajů za 29 odvětví testujeme alternativní specifikace funkcí českého vývozu a dovozu. Obchodní bilance je ovlivněna zejména reálným kurzem, celkovou poptávkou a celními změnami. Snížení růstu české ekonomiky po roce 1996 bylo důležitým faktorem, který ponechával obchodní bilanci ve střednědobém horizontu na udržitelné úrovni a dokonce přispěl k apreciaci reálného kurzu. Sekundární základní faktory, týkající se strukturálních úprav, udržitelné obchodní bilance a rovnovážného kurzu, se ale nacházejí na nabídkové straně, jako jsou změny zásoby fyzického a lidského kapitálu, příliv přímých zahraničních investic a rostoucí konkurenceschopnost domácí produkce. Lze argumentovat, že apreciace reálného kurzu je pro český vývoz nevýhodná, a to zejména pro vývoz do zemí, které nejsou členy EU. V případě EU byla ale apreciace koruny vyvážena celními úlevami, lepší kvalitou, přechodem na komodity s vyšším obsahem přidané hodnoty, příjmy spojenými s přímými zahraničními investicemi a utlumením růstu zahraniční poptávky. Apreciace reálného kurzu zároveň významným způsobem otevřela český trh dovozům, ale tomu, aby na něj neomezeně pronikaly, nadále bránila rostoucí konkurenceschopnost českých výrobků co do nákladů, ceny a kvality.

Klíčová slova: specializace vývozu a dovozu, mezinárodní obchod, odhad panelových údajů, intenzita výrobních faktorů, odvětvová obchodní bilance

Vydáno: červenec 2003

Vydáno jako: kapitola v knize, Palgrave, Macmillan, 2003

Ke stažení: CNB WP No. 3/2003 (pdf, 630 kB)