Determining factors of Czech foreign trade: A cross-section time series perspective

Vladimír Benáček, Jiří Podpiera, Ladislav Prokop

Kvantifikováním určujících faktorů českého obchodu v období 1993 – 2002 tato práce obohacuje empirickou odbornou literaturu o zkušenosti z ekonomiky, která prošla intenzivními strukturálními změnami. Naše zjištění dodávají význam standardním makroekonomickým proměnným, jako je celková poptávka a reálný kurz. Kromě toho hrála ale také významnou úlohu liberalizace tarifů, vývoj jednotkových cen vývozu a dovozu a úspory z rozsahu. Byla provedena extrapolační prognóza obchodní bilance pro období 2003 – 2004.

Klíčová slova: dynamický odhad, dynamika vývozu a dovozu, determinanty obchodu.

Vydáno: listopad 2005

Ke stažení: CNB WP No. 3/2005 (pdf, 291 kB)