Determinants of house prices in Central and Eastern Europe

Balázs Égert, Dubravko Mihaljek

Tento článek zkoumá determinanty cen nemovitostí v osmi transitivních ekonomikách střední a východní Evropy (CEE) a 19 zemí OECD. Hlavní otázkou je zda standardní fundamentální faktory cen nemovitostí jako HDP per capita, reálné úrokové sazby, hypotéky a demografické faktory ovlivňují pozorovaný vývoj cen nemovitostí v CEE. Ukazujeme, že ceny nemovitostí v CEE jsou determinovány do velké míry standardními fundamentály i faktory specifickými pro transformaci zejména instucionální rozvoj trhu s nemovitostmi, financování nemovitostí a efekty změn kvality.

Klíčová slova: ceny nemovitostí, trh nemovitostí, trnasitivní ekonomiky, střední a východní Evropa, země OECD

Vydáno: říjen 2008

Publikováno jako: Egert, B. and D. Mihaljek (2007): The Determinants of House Prices in Central and Eastern Europe, Comparative Economic Studies, 49, 367–388

Ke stažení: CNB WP No. 1/2008 (pdf, 830 kB)