Determinants of Horizontal Spillovers from FDI: Evidence from a Large Meta-Analysis

Tomáš Havránek a Zuzana Iršová

Pozitivní efekt přímých zahraničních investic na ekonomickou konvergenci bývá často modelován následujícím způsobem: Domácí firmy ve stejných odvětvích se učí od zahraničních investorů, zvyšují svoji produktivitu, a přímé zahraniční investice tak přispívají k rozvoji celé ekonomiky a rychlejší konvergenci k technologické hranici. Desítky vědeckých prací ale ukázaly, že tento efekt se významně liší v závislosti na situaci. Ve svém článku sbíráme tyto práce a systematicky analyzujeme, na čem závisí efekty zahraničních investic. Naše výsledky naznačují, že nejdůležitějším faktorem je rozdíl ve vyspělosti mezi zemí, která investici přijímá, a zemí, odkud investor pochází. Jsou-li rozdíly mezi oběma zeměmi příliš veliké, zahraniční investice nemají pozitivní efekt na domácí firmy. Vetší pozitivní efekty mají také projekty, kterých se účastní jak zahraniční, tak domácí firmy.

JEL kódy: C83, F23, O12.

Klíčová slova: Bayesovské modelové průměrování, determinanty, přímé zahraniční investice, meta-analýza, přelivy produktivity.

Vydáno: říjen 2011

Ke stažení: CNB WP No. 7/2011 (pdf, 1 MB)

Publikováno jako: Havránek, T., Iršová, Z. (2012): Determinants of Horizontal Spillovers from FDI: Evidence from a Large Meta-Analysis, World Development, v tisku