Deteriorating cost efficiency in commercial banks signals an increasing risk of failure

Anca Podpiera, Jiří Podpiera

Ačkoli je podle všeobecného mínění klíčovým determinantem úspěchu banky v rizikovém světě kvalita řízení, jsou systémy včasného varování poněkud paradoxně vystavěné zejména na finančních aspektech, které odsouvají hodnocení kvality řízení stranou. V této práci ukazujeme za pomoci odhadovaných výsledků nákladové efektivnosti českého bankovního sektoru, že nákladově neefektivní řízení bylo v období konsolidace bankovního předzvěstí úpadku bank, a tedy navrhujeme, aby byla nákladová efektivnost zařazena do systémů včasného varování.

Klíčová slova: úpadek banky, nákladová efektivnost, stochastická hranice, model rizika

Vydáno: prosinec 2005

Publikováno jako: Pruteanu-Podpiera, A. and J. Podpiera (2008): The Czech Transition Banking Sector Instability: The Role of Operational Cost Management, Economic Change and Restructuring, 41(3), s. 209-219.

Ke stažení: CNB WP No. 6/2005 (pdf, 304 kB)