Czech fiscal policy: Introductory analysis

Vladimír Bezděk, Kamil Dybczak, Aleš Krejdl

Jak velké jsou kvazifiskální operace a jejich dopad na celkovou fiskální bilanci a veřejný dluh v České republice? Přispěl k nedávnému zvýšení českého fiskálního deficitu pouze hospodářský cyklus, nebo existují i necyklické faktory? A v neposlední řadě, jaké jsou dlouhodobé perspektivy fiskálního systému vzhledem k velikosti a rychlosti očekávaného procesu stárnutí populace? Tyto otázky jsou předmětem této práce. Naše výsledky, přestože jsou doprovázeny určitou mírou nejistoty, jsou poměrně varovné. Zdá se, že transparentnost fiskálních účtů není dostatečná a velikost mimorozpočtových operací není zanedbatelná. Navíc jsme byli svědky rychlého zvýšení cyklicky očištěného deficitu a česká fiskální politika vykazuje zejména procyklické rysy. Při pohledu do vzdálenější budoucnosti se ukazuje, že náš současný fiskální systém je extrémně citlivý na demografické tlaky, a to i v mezinárodním srovnání. Domníváme se, že orgány odpovědné za fiskální politiku by měly zvýšit celkovou transparentnost fiskálních účtů, zmírnit procyklickou charakteristiku fiskální politiky a zajistit, aby byl celý fiskální systém odolnější vůči očekávaným demografickým tlakům.

Klíčová slova: stárnoucí populace, cyklicky očištěné saldo, fiskální politika, fiskální pozice, mimorozpočtový

Vydáno: listopad 2003

Vydáno také jako:

Ke stažení: CNB WP No. 7/2003 (pdf, 1 MB)