Credit Risk, Systemic Uncertainties and Economic Capital Requirements for an Artificial Bank Loan Portfolio

Alexis Derviz, Narcisa Kadlčáková, Lucie Kobzová

Tato práce analyzuje dopad implementací různých kapitálových požadavků založených na kreditním riziku na potřebu kapitálu ze strany bank. Kapitálové požadavky na uměle vytvořené portfolio rizikových úvěrů se vypočítávají za pomoci metody BIS, dvou rozšířených komerčních modelů měření rizika, CreditMetrics a Credit Risk+, a v neposlední řadě za pomoci původního syntetického modelu podobného KMV. V prvních třech případech podrobně dodržujeme metodiky navržené regulatorními modely nebo modely kreditního rizika. Požadavky týkající se ekonomického kapitálu se v případě druhých jmenovaných modelů získávají prostřednictvím simulací Monte Carlo. V souvislosti s CreditMetrics ještě provádíme stresové testování měnověpolitických změn odrážejících se v časové struktuře úrokových sazeb, které je založené na metodě Monte Carlo. Náš model typu KMV kombinuje prvky strukturálních a redukovaných metod oceňování rizikových úvěrů, přičemž jsou popsány možnosti jeho numerického řešení.

Klíčová slova: kreditní riziko, ekonomický kapitál, tržní riziko, nový koncept kapitálové přiměřenosti, systémová nejistota.

Vydáno: prosinec 2003

Vydáno jako: Derviz A. and N. Kadlčáková: „Business cycle, credit risk and economic capital determination by commercial banks ,“ BIS Paper, No. 22, 2005

Ke stažení: CNB WP No. 9/2003 (pdf, 828 kB)