Contagion Risk in the Czech Financial System: A Network Analysis and Simulation Approach

Václav Hausenblas, Ivana Kubicová, Jitka Lešanovská

Studie se zabývá rizikem finanční nákazy v českém bankovním systému v období od března 2007 do června 2012 prostřednictvím kanálu mezibankovních expozic, který je dále doplněn o likviditní kanál a kanál cen aktiv. Odolnost českého bankovního systému vůči mezibankovní nákaze je hodnocena pomocí výpočetního modelu, který zohledňuje velikost a strukturu vzájemných mezibankovních expozic spolu s bilančními a regulatorními ukazateli jednotlivých bank v mezibankovní síti. Výsledky simulací naznačují, že riziko nákazy prostřednictvím kreditních ztrát z mezibankovních expozic bylo spíše nízké. I po zavedení likviditního kanálu do simulací zůstává průměrná mezibankovní nákaza pod 3.8 % aktiv bankovního sektoru zbývajících po počátečním šoku, s výjimkou období od prosince 2007 do září 2008. Aktivace kanálu cen aktiv, který dále zvýšuje ztráty z mezibankovní nákazy, zdůrazňuje význam likvidnosti vládních dluhopisů v obdobích vysokého napětí ve finančním systému. Dále výsledky simulací, jež předpokládají jak indiosynkratický počáteční šok, tak i šok v podobě pádu několika bank současně, ukazují, že riziko mezibankovní nákazy se od počátku globální finanční krize snížilo.

JEL kódy: G01, G17, G21.

Klíčová slova: Nákaza, finanční krize, mezibankovní trh, tržní struktura.

Vydáno: prosinec 2012

Ke stažení: CNB WP 14/2012 (pdf, 8636kB)