Consumers, Consumer Prices and the Czech Business Cycle Identification

Jiří Podpiera

V této práci navrhujeme alternativní metodu odvozování hospodářského cyklu. V modelu částečné rovnováhy interpretujeme různé inflační reakce na trvalý poptávkový šok. Nadprůměrná inflační reakce naznačuje fázi růstu a podprůměrná reakce ukazuje hospodářské zpomalení. Náš model používá údaje pro ceny a rodinné účty, které nejsou předmětem revize a jsou konzistentní s ukazatelem inflace. Tudíž zmírňuje běžné nedostatky obvykle používaných technik, jako je chybné měření údajů v reálném čase nebo vychýlení koncového bodu jednorozměrných filtrů. Znamená to, že výsledky nemění ani revize údajů o vývoji HDP, určení podílu práce a odhad NAIRU a zmírnění celkové produktivity, ani vychýlení koncového bodu jednorozměrných filtrů. Navrhované metodě je proto při skutečném znázorňování inflačního prostředí dávána přednost před dalšími doplňujícími metodami, jako je filtrování řady HDP nebo odhad pomocí produkční funkce. Aplikuje se na české čtvrtletní údaje za období 1994-2003 a porovnává se s dalšími dostupnými odhady pro českou ekonomiku. Při porovnání naší metody odhadu hospodářského cyklu s metodou odhadu pomocí produkční funkce, používanou Economic Intelligence Unit a českým Ministerstvem financí, a s odhadem pomocí Kalmánova filtru, používaným Českou národní bankou, jsme zjistili nejvyšší korelaci mezi naším měřením a indikátorem Economic Intelligence Unit.

Klíčová slova: hospodářský cyklus, inflační prostředí, souběžný model.

Vydáno: květen 2004

Ke stažení: CNB WP No. 4/2004 (pdf, 277 kB)