Central Bank Forecasts as a Coordination Device

Jan Filáček, Branislav Saxa

Koordinují analytici soukromých finančních institucí navzájem své prognózy prostřednictvím prognózy centrální banky? Odpověď na tuto otázku hledáme s využitím vývoje směrodatných odchylek soukromých prognóz a vývoje vzdálenosti soukromých prognóz od prognózy centrální banky v České republice. Zároveň zkoumáme vliv nejistoty a změn komunikace na koordinaci prognóz. Ukazuje se, že analytici soukromých bank koordinují své prognózy úrokových sazeb a inflace, zatímco v případě prognóz měnového kurzu a růstu HDP je koordinace zanedbatelná či nulová.

JEL kódy: E27, E37, E47, E58

Klíčová slova: centrální banka, koordinace, prognóza

Vydáno: prosinec 2010

Ke stažení: WP ČNB 13/2010 (pdf, 305 kB)

Publikováno jako: Filáček, J., Saxa, B. (2012): Central Bank Forecasts as a Coordination Device: Evidence from the Czech Republic. Czech Economic Review, 6(3), 244–264.