Anatomy of the Czech labour market: from over-employment to under-employment in ten years?

Vladislav Flek, Kamil Galuščák, Jaromír Gottvald, Jaromír Hurník, Štěpán Jurajda, David Navrátil, Petr Mareš, Daniel Münich, Tomáš Sirovátka, Jiří Večerník

V tomto čísle zkoumáme makroekonomické aspekty chování trhu práce a jeho mikrozákladů. V první části se zabýváme souhrnem tendencí na trhu práce a otázkami souvisejícími s makroekonomickou politikou. Ve druhé části je podrobněji analyzována flexibilita práce, a to toky na trhu práce, dlouhodobá nezaměstnanost a deprivace pracovní síly. Třetí část se zabývá pružností mezd a relativními mzdami, přičemž věnuje zvláštní pozornost elasticitě mezd podle regionální míry nezaměstnanosti a návratnosti vzdělávání. Zhoršení situace na trhu práce je patrné zejména na nárůstu NAIRU, snížení mobility pracovních sil, deprivaci pracovní síly kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti, nesouladu v kvalifikační dimenzi a objevujícím se známkám nepružnosti ve struktuře mezd. Naše závěry lze využít v makroekonomické politice i v politice trhu práce. Kromě jiného signalizují omezení růstu potenciální produkce vyplývající ze zhoršené situace na trhu práce a potřebu řešit problém nezaměstnanosti v České republice pomocí institucionálních a strukturálních změn namísto proticyklické měnové politiky.

Klíčová slova: zaměstnanost, toky pracovních sil, marginalizace pracovní síly, NAIRU, návratnost vzdělávání, nezaměstnanost, mzdová křivka, mzdové diferenciály, mzdová inflace

Vydáno: prosinec 2004

Publikováno jako: special issue of Czech Journal of Economics and Finance, Vol. 55, Nos. 1-2, 2005

Ke stažení: CNB WP No. 7/2004 (pdf, 628 kB)