A BVAR Model for Forecasting of Czech Inflation

František Brázdik, Michal Franta

Bayesovské vektorové autoregrese (BVAR) se ukázaly být užitečné pro střednědobé makroekonomické prognózy. Použití takového přístupu podporuje několik rysů české ekonomiky, zejména existence pouze krátkých časových řad a nejistota související s vývojem dlouhodobých trendů. Porovnáváme prognózy založené na modelu BVAR malého rozsahu upraveném o ustálený stav s oficiálními prognózami zveřejněnými Českou národní bankou (ČNB) za období 2008q3–2016q4. Srovnání ukazuje, že přístup BVAR může poskytovat přesnější inflační prognózy na horizontu měnové politiky. U ostatních makroekonomických proměnných přesnost prognóz ČNB bud’ převyšuje prognózy založené na modelu BVAR, nebo je s nimi srovnatelná.

JEL kódy: E37, E52

Klíčová slova: BVAR, vyhodnocení prognóz, cílování inflace, prognózování v reálném čase

Vydáno: listopad 2017

Ke stažení: CNB WP 7/2017 (pdf, 651 kB)