Rozhodnutí bankovní rady ČNB v oblasti finanční stability

Bankovní rada ČNB rozhodla o zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy bank na 1 % s účinností od 1. července 2022 a ponechala Doporučení pro poskytování hypotečních úvěrů beze změny.

Bankovní rada ČNB rozhodla o snížení frekvence dvoutýdenních dodávacích repo operací pro úvěrové instituce na jednou týdně s účinností od 28. května 2021 a obnovení dříve platné úrokové přirážky ve výši 0,1 p. b.

Bankovní sektor je podle zátěžových testů vysoce odolný i díky kapitálovým přebytkům.

Prohlášení a prezentace:
Audio/video záznam z tiskové konference:
Písemný záznam z jednání: