Rozhodnutí bankovní rady ČNB v oblasti finanční stability

Bankovní rada České národní banky rozhodla o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné v České republice na úrovni 2,00 %.