Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory

Hlavní publikací ČNB v oblasti finanční stability a makroobezřetnostní politiky je Zpráva o finanční stabilitě. Zpráva je základním podkladovým dokumentem pro jarní jednání bankovní rady o otázkách finanční stability a ČNB ji zveřejňuje vždy v červnu. Pro podzimní jednání je experty ČNB připravována nezveřejňovaná aktualizace Zprávy o finanční stabilitě. S ohledem na rostoucí zájem veřejnosti o naše rozhodnutí v oblasti makroobezřetnostní politiky bankovní rada rozhodla, že informace obsažené ve výše uvedené aktualizaci budou počínaje rokem 2018 prezentovány v publikaci Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory.

2020

2019

2018