Zpráva o finanční stabilitě – jaro 2022

Tato Zpráva o finanční stabilitě byla schválena bankovní radou ČNB dne 16. června 2022. Obsahuje – až na dílčí výjimky – informace dostupné k 31. březnu 2022.