LTV – Neberu si příliš vysoký úvěr?

Ukazatel LTV (Loan to Value) představuje procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti.

Od 1. dubna 2022 banky nesmějí poskytovat úvěry s LTV vyšším než 80 %, tedy nad 80 % hodnoty zastavené nemovitosti (90 % pro žadatele mladší 36 let). Hranice pro žadatele do 36 let se vztahují pouze na úvěry, které slouží k nákupu jejich vlastního bydlení.

Kalkulačka LTV pro žadatele mladší 36 let

ukazatel LTV (max 90%)= výše poskytnutého úvěru hodnota zastavené nemovitosti x 100

Spočítejte si sami

Výpočet ukazatele LTV

Znám Odhaduji

Odhaduji, že hodnota zastavené nemovitosti představuje

ceny nemovitosti.

Vyhodnocení ukazatele LTV

% = x 100
V pořádku.

Hodnota LTV nepřekročila hodnotu doporučenou Českou národní bankou.

Vyhodnocení ukazatele LTV

% = x 100
Pozor!

Maximální hodnota LTV doporučená Českou národní bankou byla překročena. Snížení hodnoty LTV pod tuto 90% hranici lze dosáhnout buď snížením výše úvěru, nebo zahrnutím dalších nemovitostí do celkové hodnoty zástavy.