DSTI – Zvládnu splácet?

Ukazatel DSTI (Debt Service to Income) je procentním vyjádřením podílu ročních průměrných výdajů žadatele o úvěr vyplývajících z jeho celkového zadlužení (tzv. dluhová služba) na jeho ročním čistém příjmu. Zjednodušeně řečeno jde o procentní podíl celkové výše všech měsíčních splátek na čistém měsíčním příjmu žadatele o úvěr.

Od 1. dubna 2022 jsou banky povinny dodržovat horní hranici ukazatele dluhové služby DSTI maximálně na 45 % čistého měsíčního příjmu žadatele (50 % pro žadatele mladší 36 let). Hranice pro žadatele do 36 let se vztahují pouze na úvěry, které slouží k nákupu jejich vlastního bydlení.

Kalkulačka DSTI pro žadatele mladší 36 let

ukazatel DSTI= výše měsíčních splátek čistý měsíční příjem žadatele o úvěr x 100

Spočítejte si sami

Výpočet ukazatele DSTI

Vyhodnocení ukazatele DSTI

% = x 100
V pořádku.

Hodnota DSTI nepřekročila hodnotu doporučenou Českou národní bankou.

Vyhodnocení ukazatele DSTI

% = x 100
Pozor!

Maximální hodnota DSTI doporučená Českou národní bankou byla překročena. Snížení hodnoty DSTI lze dosáhnout snížením výše měsíčních splátek.