Průběžné cíle makroobezřetnostní politiky

Mezi klíčové cíle makroobezřetnostní politiky patří:

  1. omezit systémová rizika spojená s  nadměrným růstem úvěrů a finanční páky;
  2. zmírnit a vyloučit nadměrný nesoulad splatností a nedostatek likvidity na trhu;
  3. omezit koncentraci přímých a nepřímých expozic;
  4. omezit rizika spojená s nežádoucí motivací finančních institucí a morálním hazardem;
  5. posílit odolnost finanční infrastruktury.

Mezi nástroje makroobezřetnostní politiky patří zejména makroobezřetnostní kapitálové rezervy pro banky, které se staly součástí regulatorního rámce EU díky implementaci balíku CRD IV/CRR. Kromě kapitálových rezerv však má ČNB k dispozici i sadu dalších nástrojů, které jsou zaměřeny na specifická a sektorová rizika. V případě identifikace systémových rizik může ČNB část těchto nástrojů použít opět na základě CRD IV/CRR, ostatní pak např. na základě příslušných doporučení ESRB (externí odkaz). Náležitosti nástrojů makroobezřetnostní politiky jsou podrobně popsány v Příručce ESRB k operacionalizaci makroobezřetnostní politiky v bankovním sektoru (externí odkaz).