Doporučení – Limity pro poskytování hypotečních úvěrů

ČNB pravidelně vyhodnocuje vývoj hypotečních úvěrů i celkovou situaci na hypotečním trhu. Na základě informací získaných prováděním makroobezřetnostní politiky a dohledem nad finančním trhem vydává ČNB tzv. Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí (dále jen Doporučení).

Riziko:
V expanzivní fázi finančního cyklu mohou v důsledku uvolněných úvěrových standardů, rychlého růstu hypotečních úvěrů a zvyšování cen na nemovitostním trhu vznikat podmínky pro akumulaci systémových rizik ve finančním sektoru.

Doporučení:
Obsahuje souhrn doporučených limitů pro vybrané úvěrové ukazatele a sadu dalších pravidel, jejichž dodržování je podle názoru ČNB při zohlednění podmínek na finančním trhu v souladu s obezřetným postupem.

Doporučené limity se týkají zejména poměru:

Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) ve svém Doporučení1 uvádí požadavky na dodržování limitů LTV, LTI (poměr výše úvěru k příjmům žadatele, loan-to-income), DTI nebo DSTI mezi makroobezřetnostními nástroji, které mohou národní autority použít k podpoře finanční stability nad rámec nástrojů obsažených ve směrnici CRD IV. Cílem těchto nástrojů je vyloučení vzniku smyčky mezi růstem úvěrů a růstem cen rezidenčních nemovitostí.

Blíže o přístupu ČNB k zavádění makroobezřetnostních nástrojů cílených na expozice zajištěné rezidenční nemovitostí v ČR:  tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2017/2018 (pdf, 264 kB)).

Aktuálně platné Doporučení

Přehled vydaných Doporučení

Doporučení 
ze dne 
Začátek
platnosti
Předmět úpravy a hlavní změny  
16. 6. 2015 16. 6. 2015 Stanovení limitů LTV
14. 6. 2016 14. 6. 2016 Zpřísnění limitů LTV
13. 6. 2017 13. 6. 2017
  • Rozšíření platnosti na:
    • všechny osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr
    • všechny úvěry poskytované klientům s úvěrem zajištěným rezidenční nemovitostí
  • Označení rizikových hodnot DTI a DSTI
12. 6. 2018 12. 6. 2018 Stanovení limitů DTI a DSTI
11. 6. 2019 11. 6. 2019 Technické změny v určení referenčního objemu úvěrů (pro výpočet podílu nových úvěrů spadajících do výjimek z limitů LTV, DTI a DSTI)
13. 12. 2019 13. 12. 2019
  • Doporučení týkající se poskytování “dalších” hypotečních úvěrů, které mohou mít investiční účel: rozlišovat dva typy “dalších” hypotečních úvěrů a samostatně je monitorovat 
  • Doporučení obezřetně vyhodnocovat majetkovou a příjmovou situaci klientů žádajících o “další” hypoteční úvěr 
  • Upřesnění podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů ke koupi rezidenční nemovitosti k pronájmu
  • Možnost plnění výjimek z limitů LTV, DTI a DSTI na úrovni skupiny poskytovatelů
1. 4. 2020 1. 4. 2020 Uvolnění limitů LTV a DSTI, zrušení limitu DTI
8. 7. 2020 8. 7. 2020 Zrušení limitu DSTI, uvolnění limitu LTV u hypotečních úvěrů na nemovitost k pronájmu

Odkazy na minulá Doporučení


1 Doporučení ESRB o průběžných cílech a nástrojích makroobezřetnostní politiky (ESRB/2013/1).