Požadavky na limity úvěrových ukazatelů LTV, DTI a DSTI

Požadavky na horní hranice ukazatelů LTV (výše úvěru k hodnotě zajištění, loan-to-value), LTI (výše úvěru k příjmům žadatele, loan-to-income), DTI (výše celkového zadlužení k příjmům žadatele, debt-to-income) nebo DSTI (výše dluhové služby k příjmům žadatele, debt service-to-income) byly zařazeny Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB) mezi makroobezřetnostní nástroje1, které mohou národní orgány dohledu použít k podpoře finanční stability nad rámec nástrojů obsažených ve směrnici CRD IV. Cílem těchto nástrojů je zejména omezení tvorby nadměrných rizik souvisejících s hypotečním trhem.

ČNB pravidelně vyhodnocuje vývoj hypotečních úvěrů i celkovou situaci na hypotečním trhu a na trhu rezidenčních nemovitostí. Na základě makroobezřetnostních analýz a informací získaných z dohledu nad finančním trhem vydává Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí (dále jen Doporučení). Jeho obsahem je souhrn doporučených limitů pro vybrané úvěrové ukazatele a sadu dalších pravidel, jejichž dodržování je při zohlednění podmínek na finančním trhu v souladu s obezřetným postupem.

Doporučené limity se týkají zejména těchto úvěrových ukazatelů:

Součástí Doporučení jsou i další podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů. Mezi ně patří maximální délka splatnosti hypotečního úvěru nebo doplňkového spotřebitelského úvěru, přijatelné způsoby splácení jistiny hypotečního úvěru, navyšování jistiny existujícího hypotečního úvěru apod.

Aktuálně platné doporučené limity úvěrových ukazatelů

Stručný přehled hlavních změn ve vydaných Doporučeních

Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí 


1 Doporučení ESRB o průběžných cílech a nástrojích makroobezřetnostní politiky (ESRB/2013/1).