DTI – Nebudu předlužený?

Ukazatel DTI (Debt to Income) je poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu. ČNB doporučuje, aby tento ukazatel nepřesáhl hodnotu 9 u více než 5 % objemu nových úvěrů.

Celkové zadlužení žadatele o úvěr by tedy nemělo překročit devítinásobek jeho čistého ročního příjmu. Banky poskytující úvěry by měly brát toto doporučení České národní banky v potaz.

Riziko nesplacení úvěru nicméně hrozí ve zvýšené míře už v případě, kdy celkové zadlužení žadatele o úvěr převýší osminásobek jeho čistého ročního příjmu. Dále ho zvyšuje pravděpodobnost, že bude žadatel vystaven nepříznivé životní situaci. Tou může být například snížení jeho čistého příjmu nebo zvýšení úrokových nákladů z celkového zadlužení.

ukazatel DTI= výše poskytnutého úvěru čistý roční příjem žadatele o úvěr

Spočítejte si sami

Výpočet ukazatele DTI

Vyhodnocení ukazatele DTI

=
V pořádku.

Hodnota DTI nepřekročila hodnotu doporučenou Českou národní bankou.

Vyhodnocení ukazatele DTI

=
Pozor!

Hodnota DTI značící podle České národní banky vysoké riziko byla překročena. Snížení hodnoty DTI pod tuto devítinásobnou hranici lze dosáhnout snížením výše úvěru.