DSTI – Zvládnu splácet?

Ukazatel DSTI (Debt Service to Income) je poměr ročních průměrných výdajů žadatele o úvěr vyplývajících z jeho celkového zadlužení (tzv. dluhová služba) a jeho ročního čistého příjmu. Zjednodušeně řečeno jde o poměr mezi celkovou výší všech měsíčních splátek a čistým měsíčním příjmem žadatele o úvěr.

ČNB doporučuje, aby tento ukazatel nepřesáhl hodnotu 50 % u více než 5 % objemu nových úvěrů. Banky poskytující úvěry by měly brát toto doporučení České národní banky v potaz.

Již v případě, kdy žadatel o úvěr vydává na splacení dluhů více než 40 % čistého měsíčního příjmu, nicméně vystavuje sebe a poskytovatele úvěru značnému riziku nesplacení úvěru při nepříznivé situaci v budoucnosti. Tou může být například snížení jeho čistého příjmu nebo zvýšení úrokových nákladů z celkového zadlužení.

ukazatel DSTI (max 50%)= výše měsíčních splátek čistý měsíční příjem žadatele o úvěr x 100

Spočítejte si sami

Výpočet ukazatele DSTI

Vyhodnocení ukazatele DSTI

% = x 100
V pořádku.

Hodnota DSTI nepřekročila hodnotu stanovenou Českou národní bankou.

Vyhodnocení ukazatele DSTI

% = x 100
Pozor!

Hodnota DSTI značící podle České národní banky vysoké riziko byla překročena. Snížení hodnoty DSTI pod tuto 50% hranici lze dosáhnout snížením výše měsíčních splátek.