LTV

Co je ukazatel "LTV"?

Ukazatel "Loan to Value" (LTV) je poměr mezi úvěrem a hodnotou zastavené nemovitosti. Banka poskytující úvěr bere v úvahu doporučení České národní banky. Tento poměr by neměl přesáhnout 90% hranici.

ukazatel LTV (max 90%)= výše poskytnutého úvěru hodnota zastavené nemovitosti x 100

Spočítejte si sami

Výpočet ukazatele LTV

Znám Odhaduji

Odhaduji, že hodnota zastavené nemovitosti představuje

ceny nemovitosti.

Vyhodnocení ukazatele LTV

% = x 100
V pořádku.

Hodnota LTV nepřekročila hodnotu doporučenou Českou národní bankou.

Vyhodnocení ukazatele LTV

% = x 100
Pozor!

Maximální hodnota LTV dporučená Českou národní bankou byla překročena. Snížení hodnoty LTV pod tuto 90% hranici lze dosáhnout buď snížením výše úvěru, nebo zahrnutím dalších nemovitostí do celkové hodnoty zástavy.