DTI

Ukazatel DTI

Ukazatel „Debt to income“ je poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu.

Celkové zadlužení žadatele o úvěr převyšující osminásobek jeho čistého ročního příjmu značí již vysoké riziko
nesplacení úvěru při nepříznivé situaci v budoucnosti. Ta může nastat tehdy, pokud se žadateli o úvěr sníží v
budoucnosti čistý příjem nebo se mu zvýší úrokové náklady z celkového zadlužení.

ukazatel DTI= výše poskytnutého úvěru čistý roční příjem žadatele o úvěr

Spočítejte si sami

Výpočet ukazatele DTI

Vyhodnocení ukazatele DTI

=
V pořádku.

Hodnota DTI nepřekročila hodnotu doporučenou Českou národní bankou.

Vyhodnocení ukazatele DTI

=
Pozor!

Hodnota DTI značící podle České národní banky vysoké riziko byla překročena. Snížení hodnoty DTI pod tuto osminásobnou hranici lze dosáhnout snížením výše úvěru.