DSTI

Ukazatel DSTI

Ukazatel „Debt service to income“ je poměr ročních průměrných výdajů žadatele o úvěr vyplývajících z jeho celkového zadlužení (tzv. dluhová služba) a jeho ročního čistého příjmu. Úroveň dluhové služby převyšující 40 % čistého příjmu žadatele o úvěr značí již vysoké riziko nesplacení úvěru při nepříznivé situaci v budoucnosti. Ta může nastat tehdy, pokud se žadateli o úvěr sníží čistý příjem nebo se mu zvýší úrokové náklady z celkového zadlužení.

ukazatel DSTI (max 40%)= výše měsíčních splátek čistý měsíční příjem žadatele o úvěr x 100

Spočítejte si sami

Výpočet ukazatele DSTI

Vyhodnocení ukazatele DSTI

% = x 100
V pořádku.

Hodnota DSTI nepřekročila hodnotu stanovenou Českou národní bankou.

Vyhodnocení ukazatele DSTI

% = x 100
Pozor!

Hodnota DSTI značící podle České národní banky vysoké riziko byla překročena. Snížení hodnoty DSTI pod tuto 40% hranici lze dosáhnout snížením výše měsíčních splátek.