Výzkumné projekty

Ekonomický výzkum je v rámci ČNB koordinován pomocí projektového řízení. To bylo zavedeno s cílem systémově orientovat výzkumně-analytickou kapacitu ČNB na témata, která jsou prioritní pro centrální banku, a řešit výzkumné projekty pomocí těch expertů z odborných útvarů ČNB, včetně odboru ekonomického výzkumu (OEV), či externistů, kteří jsou nejlépe kvalifikováni specifický projekt realizovat. OEV koordinuje proces určení priorit, podání a schválení projektů, realizaci projektů, interim semináře a oponentury a vydávání výzkumných prací.

Výzkumné projekty, které OEV koordinuje, se zaměřují na čtyři oblasti: měnová politika, makroekonomické modelování, finanční stabilita, reálný sektor a fiskální politika. Počet projektů je v jednotlivých oblastech poměrně rovnoměrně rozložen. OEV při realizaci výzkumných projektů spolupracuje se skupinou interních i externích spoluautorů. Výstupy projektů pomohly ČNB vytvořit dvě řady výzkumných prací, které jsou srovnatelné s řadami vydávanými centrálními bankami v zahraničí.