Incorporating Judgments and Dealing With Data Uncertainty in Forecasting at the Czech National Bank

Jan Brůha, Tibor Hlédik, Tomáš Holub, Jiří Polanský, Jaromír Tonner

Tento článek se zaměřuje na tvorbu prognóz v České národní bance s důrazem na zapracování expertních vstupů do prognózy a nakládání s nejistotou v datech. V článku začínáme popisem jádrového modelu a procesu prognózy a následně ukazujeme, jak je nakládáno s daty a s příslušnými nejistotami. Jádro článku obsahuje pět případových studií, které reflektují měnověpolitické otázky, které byly řešeny při prognózách od roku 2008. Každá případová studie nejprve popisuje příslušný problém, poté je popsáno, jak byl řešen, a nakonec je krátce shrnut vliv zapracování mimomodelových informací na prognózu. Tyto případové studie dokumentují, že pečlivé zapracování expertních vstupů do strukturálního modelu může napomoci vytváření ekonomicky intuitivních prognóz dokonce i v průběhu velmi turbulentních období a že expertní vstupy mohou mít důležité implikace pro měnovou politiku.

JEL kódy: C53, C54, E17

Klíčová slova: DSGE modely, prognózování, Kalmanův filtr, měnová politika

Vydáno: říjen 2013

Ke stažení: RPN No. 2/2013 (pdf, 1 MB)