Publikační styl pro ČNB WP a RPN

Tato stránka je určena pro autory CNB Working papers a CNB Research policy notes.

Upozornění: Články publikované v řadách výzkumných publikací ČNB prošly veřejným oponentním řízením. Podmínkou pro publikaci článku v těchto sériích je to, že alespoň jeden z autorů je afiliován s Českou národní bankou, případně se publikují práce na kterých byly založeny tzv. velké semináře.

Autoři mohou odevzdávat své články přijaté k publikaci v řadě CNB Working papers a CNB Research policy notes ve formátu MS-Word nebo ve formátu LaTeX. Při použití formátu MS Word je třeba se držet při formátování textu i grafiky standardní podoby článků tak, jak jsou vystaveny na  webové stránce ČNB.  

Autoři píšící ve formátu MS-Word mohou použít styl cnbwp (doc, 68 kB).

Autoři píšící ve formátu LateX musí použít styl cnbwp (zip, 10 kB). Tento archív obsahuje vlastní třídu cnbwp. Zevrubný návod na její instalaci a použití je obsahem manuálu (pdf, 242 kB)
K dispozici je i vzorové použití (zip, 319 kB)  třídy cnbwp. 

Pro přesný tisk lze využít kalibrační soubory tiskáren (zip, 26 kB) . 

Pro komfort uživatelů je ke stažení další dokumentace (zip, 909 kB)  k software potenciálně využitelnému při aplikaci třídy wpcnb. Jedná se o manuál k systému BibTex, manuály k balíčkům bibentry, dcolumn, graphics (graphicx), natbib, rotating a návod k prostředí array a tabular.