Wage Dynamics and Financial Performance: Evidence from Czech Firms

Jan Babecký, Kamil Galuščák, Diana Žigraiová

Tento článek zkoumá, jak finanční výkonnost podniku ovlivňuje odměňování. Pro tento účel propojujeme data českých podniků získaných z šetření Wage Dynamics Network, které pokrývá období 2010–2013, s daty o rozvahách. Po zohlednění firemních charakteristik a prostředí, ve kterém podniky působí, zjišťujeme, že odměňování na finanční výkonnosti závisí: smluvní mzdy rostou pravděpodobněji v podnicích, které vykazují vyšší podíl hotovostních toků k aktivům, a v podnicích, které více investují. Naopak podniky, které v uvedeném období zmrazily nebo snížily smluvní mzdy, měly nižší podíl hotovostních toků k aktivům, ale ne nutně nižší podíl investic. Flexibilní složka mezd vykazuje podobné schéma, je však citlivější na poptávkové šoky a finanční poměry podniků.

JEL kódy: C83, J31, J41, L11

Klíčová slova: základní mzdy, finanční výkonnost, flexibilní složka mezd, dotazníková data, odměňování

Vydáno: prosinec 2017

Ke stažení: CNB WP 14/2017 (pdf, 318 kB)