Short-Term Determinants of the Idiosyncratic Sovereign Risk Premium: A Regime-Dependent Analysis for European Credit Default Swaps

Giovanni Calice, RongHui Miao, Filip Štěrba, Bořek Vašíček

Práce studuje dynamické chování časové prémie svrchovaných CDS skupiny evropských zemí. Časová prémie CDS představuje vpředhledící ukazatel idiosynkratického rizika svrchovaného selhání, tak jak je vnímáno v reálném čase finančními trhy. S využitím Markov-switching modelu nepozorovaných komponent rozkládáme denní časovou prémii CDS na dvě nepozorované komponenty, které mají statisticky odlišnou povahu (stacionární a nestacionární), a následně zkoumáme determinanty jejich krátkodobé dynamiky. Konkrétně s využitím vektorové autoregrese testujeme vliv různých proměnných z finančních trhů na tyto dvě nepozorované komponenty. Výsledkem je zjištění, že rozložení na tyto dvě komponenty je užitečné pro pochopení krátkodobé dynamiky časové prémie CDS jako celku. Nejsilnější dopad lze přičíst likviditě trhu CDS, výnosům domácího akciového trhu a celkové averzi k riziku. Naopak dopad šoků pocházejících z trhu státních dluhopisů je značně utlumen. Zdá se tedy, že pro hodnocení svrchovaného rizika v reálném čase hrají hlavní roli efekt mikrostruktury trhu CDS a sentiment investorů. Naše výsledky navíc naznačují, že reakce časové prémie CDS na šoky ve finančních proměnných vykazuje režimovou závislost a v období vysoké volatility může být až desetkrát silnější.

JEL kódy: G01, G15, G21, G24

Klíčová slova: swapy úvěrového selhání, Markov Switching Model, svrchované riziko, State Space Model, časová prémie

Vydáno: prosinec 2013

Ke stažení: CNB WP 13/2013 (pdf, 1,1 MB)