Non-linear Effects of Market Concentration on the Underwriting Profitability of the Non-life Insurance Sector in Europe

Jan Janků, Ondřej Badura

Nedávné studie tvrdí, že v analýzách finančního sektoru je třeba věnovat více pozornosti pojišťovnictví, neboť může být významným faktorem pro udržování celkové finanční stability. V této práci analyzujeme vztah mezi koncentrací trhu a ziskovostí upisování v neživotním pojištění. Zjišťujeme, že v čase rostoucí koncentrace v průměru vede ke zvýšení ziskovosti upisování (aproximované škodním poměrem). Při vysokých úrovních koncentrace je však tento efekt opačný a rostoucí koncentrace ziskovost upisování snižuje. Konvexní křivka ve tvaru U, která tento vztah vyjadřuje, implikuje, že motivace ke koluznímu jednání je nejsilnější při nejnižší koncentraci. Dále ukazujeme, že během období nižších úrokových sazeb jsou slabší úrokové výnosy kompenzovány silnější ziskovostí upisování. Tento efekt se však jeví jako podmíněný vysokou úrovní koncentrace.

JEL kódy: C33, G22, G23

Klíčová slova: koncentrace trhu, pojišťovnictví, škodní poměr, nízké úrokové sazby, ziskovost upisování

Vydáno: prosinec 2021

Ke stažení: CNB WP 9/2021 (pdf, 873 kB)