Meeting Investor Outflows in Czech Bond and Equity Funds: Horizontal or Vertical?

Milan Szabo

Článek zkoumá způsob řízení likvidity v českých otevřených dluhopisových a akciových fondech kolektivního investování. V článku popisuji likviditní transformaci a řízení likvidity ve fondech na základě zrekonstruovaných peněžních toků fondů spojených s investory, drženými cennými papíry, nákupy a prodeji na portfoliu, ale také možnými maržovými požadavky na derivátových pozicích. Studie poukazuje na řadu faktorů ovlivňujících řízení likvidity ve fondech, především likvidnost samotného portfolia a aktuální podmínky na finančním trhu. Následně zkoumám, jak fondy doplňovaly své likvidní polštáře. Ukazuji, že fondy doplňují tyto polštáře skrze zadržování přítoků od investorů, ale také skrze agresivnější prodeje ze svých portfolií.

JEL kódy: G11, G23, G30

Klíčová slova: investiční fond, řízení likvidity, transformace likvidity

Vydáno: červen 2022

Ke stažení: CNB WP 6/2022 (pdf, 1,6 MB)