Macroprudential Policy and Income Inequality: The Trade-off Between Crisis Prevention and Credit Redistribution

Simona Malovaná, Jan Janků, Martin Hodula

S využitím panelu 105 zemí odhadujeme dopad makroobezřetnostní politiky na příjmovou nerovnost v letech 1990–2019. Dokládáme, že zpřísňování makroobezřetnostní politiky může mít na rozdělení příjmů kladný i záporný vliv, přičemž směr účinku závisí na typu použitého nástroje a širším spektru makrofinančních podmínek. Identifikujeme a empiricky ověřujeme dva kanály – kanál zmírňování a prevence krizí a kanál redistribuce úvěru. Prostřednictvím prvního z nich přísnější regulace před krizí snižuje příjmovou nerovnost a zmírňuje redistribuční efekty finančních krizí, což odráží zvýšenou odolnost finančního sektoru. Prostřednictvím druhého pak přispívá k větší nerovnosti v důsledku svého negativního vlivu na úvěry a růst cen rezidenčních nemovitostí. To má důležitou implikaci pro makroobezřetnostní politiku: včasná implementace makroobezřetnostní politiky má preventivní účinky a může přispívat k rovnoměrnějšímu rozdělení příjmů ve společnosti.

JEL kódy: G01, G28, O15

Klíčová slova: redistribuce úvěrů, prevence krizí, příjmová nerovnost, metoda lokálních projekcí, makroobezřetnostní politika

Vydáno: březen 2023

Ke stažení: CNB WP 3/2023 (pdf, 1 MB)