Learning and Cross-Country Correlations in a Multi-Country DSGE Model

Volha Audzei

Přelévání ekonomických efektů mezi zeměmi je v odhadnutých modelech DSGE zahrnujících více zemí a mezinárodní obchod zpravidla omezené. Korelace nominálních i reálných veličin napříč zeměmi je nízká kromě případů, kdy je v modelu zavedena korelace exogenních šoků. V tomto článku dokládám, že zavedení adaptivního učení s časově proměnlivými koeficienty jako ve Slobodyan a Wouters (2012b a 2012a) mezinárodní korelaci posiluje. Využívám odhadnutý rozsáhlý model jako v de Walque et al. (2017), který vykazuje dobrou predikční schopnost za předpokladu racionálních očekávání. Tento model zahrnuje eurozónu, USA a jako exogenní veličinu zbytek světa, přičemž měnový kurz je určován endogenně. Dokládám, že nárůst mezinárodní korelace vyplývá z proměnlivých koeficientů a použití jednoduchých prognostických modelů. Nárůst korelace mezinárodních proměnných se odehrává prostřednictvím dvou kanálů: přelévání větších šoků prostřednictvím měnového kurzu a korelovaného přizpůsobení koeficientů prognostických modelů ekonomických subjektů.

JEL kódy: D83, D84, E17, E31

Klíčová slova: adaptivní učení, Bayesiánský odhad, DSGE s více zeměmi

Vydáno: prosinec 2021

Ke stažení: CNB WP 7/2021 (pdf, 1 MB)