Labour Market Flows over the Business Cycle: The Role of the Participation Margin

Kamil Galuščák, Jan Šolc, Pawel Strzelecki

V tomto článku zkoumáme cyklické vlastnosti toků na trhu práce v České republice a Polsku. Výsledky ukazují, že vliv toků z neaktivity a do neaktivity na cyklické vlastnosti míry nezaměstnanosti a zaměstnanosti je menší než vliv toků mezi zaměstnaností a nezaměstnaností, ale není zanedbatelný. Míra participace je v obou zemích slabě proticyklická, což je dáno proticyklickým čistým tokem z neaktivity do nezaměstnanosti. To lze vysvětlit menším počtem nabídek práce v recesi, který vede k tomu, že více neaktivních osob přechází do nezaměstnanosti než přímo do zaměstnanosti. Naše výsledky jsou velmi podobné pro obě země. Jediným znatelným rozdílem je, že toky mezi zaměstnaností a neaktivitou mají větší vliv na míry participace a zaměstnanosti v Polsku než v České republice.

JEL kódy: E17, E24, E32, J21, J64

Klíčová slova: zaměstnanost, toky na trhu práce, participace, nezaměstnanost, vektorová autoregrese

Vydáno: prosinec 2018

Ke stažení: CNB WP No. 17/2018 (pdf, 906 kB)