Implementing the New Structural Model of the Czech National Bank

Michal Andrle, Tibor Hlédik, Ondra Kameník a Jan Vlček

Hlavním cílem tohoto článku je představit nový strukturální model ČNB „g3“ a ukázat, jakým způsobem je model využíván pro účely vytváření prognóz a analýzy měnově-politických otázek. Od ledna 2007 model sloužil jako hlavní nástroj pro stínování oficiálních prognóz ČNB. V červenci roku 2008 model „g3“ převzal roli hlavního prognostického modelu centrální banky. V článku koncentrujeme na nejdůležitější, v některých ohledech specifické, vlastnosti modelu a představíme analytické nástroje a procedury, které nám pomáhají při analýze české ekonomiky a vytváření makroekonomické prognózy. Článek si neklade za cíl podrobné odvození celého modelu nebo podání úplného popisu jeho hlavních charakteristik. Neměl by též byt chápán jako uplna modelová dokumentace. Článek zachycuje použití modelu jako interpretačního analytického rámce pro zodpovězení měnově-politických otázek a vytváření prognóz.

JEL kódy: D58, E32, E58, E47, C53

Klíčová slova: DSGE, filtrování, prognózování, všeobecná rovnováha, měnová politika

Vydáno: říjen 2009

Ke stažení: CNB WP No. 2/2009 (pdf, 701 kB)