How Bad Are Trade Wars? Evidence from Tariffs

Petr Polák, Nikol Poláková, Anna Tlustá

S využitím více než 1 600 odhadů ze 71 studií zkoumáme vztah mezi mezinárodními obchodními toky a cly. Naše výsledky naznačují, že empirická literatura je zatížena publikační selektivitou, což příslušný efekt nadhodnocuje (skutečná elasticita je blíže nule). Po očištění o publikační selektivitu odhadujeme elasticitu obchodu ve vztahu ke clům mezi -0,9 a -2,0. Výsledky bayesovského průměrování modelů, které zohledňuje modelovou nejistotu, ukazují, že rozdíly mezi jednotlivými odhady jsou systematicky způsobovány typem dat (panel a úroveň agregace), jejich zdrojem (WITS vs. ostatní databáze), kontrolními proměnnými (vzdálenost a dummy proměnná pro obchodní dohody) a technikami odhadu (použití fixních efektů na úrovni zemí). Výsledný efekt rovněž klesá v čase.

JEL kódy: F12, F13, F14, O24, O30

Klíčová slova: BMA, clo, meta-analýza, mezinárodní obchod, obchodní náklady, publikační selektivita

Vydáno: prosinec 2020

Ke stažení: CNB WP 15/2020 (pdf, 1,6 MB)