Firm-Level Labour Demand: Adjustment in Good Times and During the Crisis

Jan Babecký, Kamil Galuščák, Lubomír Lízal

S využitím velkého panelu českých podniků zpracovatelského průmyslu s 50 a více zaměstnanci odhadujeme nové elasticity poptávky po práci na úrovni podniků v období 2002–2009. Toto období zahrnuje nejen roky ekonomické konjunktury, ale i krize z let 2008–2009. Nalézáme, že v období růstu (do roku 2007) je krátkodobá elasticita poptávky po práci na mzdách -0,53 a na tržbách 0,43. Dlouhodobé elasticity jsou blízko, resp. pod hodnotou jedna (elasticita pro mzdy -0,94 a tržby 0,76). Poptávkové elasticity na mzdách i tržbách se zvýšily v období krize, kdy podniky čelily poptávkovému omezení, ale pouze u elasticity na tržbách je rozdíl statisticky významný. Dlouhodobá elasticita na mzdách blízko hodnoty -1 v období před i během krize naznačuje, že podniky rozhodují o zaměstnanosti v podmínkách fixních objemů finančních prostředků alokovaných na mzdy. Dále zjišťujeme, že zahrnutí pracovníků najatých prostřednictvím agentur práce významně nemění naše výsledky a že tedy podniky v rozhodování o využití zaměstnanosti jako produkčního faktoru zohledňují celkovou zaměstnanost a agenturní pracovníci jsou tedy jen levnějším kanálem přizpůsobení celkové poptávky po práci. Výsledky jsou kvalitativně srovnatelné s evidencí ze šetření podniků o tvorbě mezd a cen, které realizovala pracovní skupina ESCB Wage Dynamics Network v letech 2007 a 2009.

JEL kódy: C23, J23, J33, P23
Klíčová slova: Česká republika, elasticita, firemní data, poptávka po práci, elasticita na mzdách, elasticita na tržbách, krize 2008–2009
Vydáno: prosinec 2011

Ke stažení: CNB WP No. 15/2011 (pdf, 365 kB)